இலங்கையில் இணைய பாலியல் தொழிலில் 27 ஆயிரம் பெண்கள் பதிவு!

0 118

இலங்கையில் பாலியல் தொழிலுக்காக இணையத்தளம் ஊடாக 27 ஆயிரம் பெண்கள் பதிவு செய்துள்ளதாக புதிய தகவல் ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.


இவர்களில் பெரும்பாலனவர்கள் விபச்சார தொழிலில் ஈடுபட்டுவருபவர்கள் என்றும் தெரியவந்துள்ளது.


இவர்களில் சிலர் தனியார் மற்றம் அரச நிறுவனங்களில் தொழில் செய்பவர்கள் ஓய்வு நேரங்களில் விபச்சார தொழிலில் ஈடுபடுபவர்கள்


இவ்வாறான பெண்கள் கொழும்பு உள்ளிட்ட மேல் மாகாணத்தினை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.