புதறிகுடா கிராமத்தில் 45 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கிவைப்பு!

0 54

வன்னியின் கண்ணீர் அமைப்பு ஊடாக முள்ளயிவளை புதறிகுடா கிராமத்தில் வறுமையில் வாழும் 45 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன.


நாட்டில் பயணத்தடை காரணமாக தொழில் முடக்கத்தில் உள்ள குடும்பங்களுக்க அவுஸ்ரேலியாவில் உள்ள புலம் பெயர் தமிழர்களின் ஏற்பாட்டில் வன்னியின் கண்ணீர் அமைப்பு ஊடகா உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன புதறிகுடா கிராமத்தில் முதற்கட்டமாக 75 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இரண்டாம் கட்டமாக 45 குடும்பங்களுக்கான உலர் உணவு பொதிகள் 27.06.21 அன்று வழங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளது.


தலா 2ஆயிரத்தி முன்நூறு ரூபா பெறுமதி கொண்ட உலர் உணவு பொதிகள்  புதறிகுடா கிராம கிராமசேவையாளர் ஊடாக தெரிவுசெய்யப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு இந்த உதவிகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.