தண்டுவான் நாகஞ்சோலையில் அனுமதி பத்திரம் இல்லாத நிலையில் காடழிப்பு ஒருவர் கைது!

0 89

தண்டுவான் நாகஞ்சோலையில் அனுமதி பத்திரம் இல்லாத நிலையில் காடழிப்பு ஒருவர் கைது!
முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் பொலீஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ட தண்டுவான் தண்ணிமுறிப்பு வீதியில் அனுமதி அற்ற முறையில் காடழிப்பில் ஈடுபட்ட நபர் ஒருவரை சிறப்பு அதிரடிப்படையினர் கைதுசெய்துள்ளார்கள்.
தண்ணிமுறிப்பு வீதியில் நாகஞ்சோலை எனப்படும் பகுதியில் சுமார் இரண்டு ஏக்கருக்கு மேல் அனுமதி பத்திரம் இல்லாத நிலையில் அரச  காட்டினை அழித்துள்ளார்.
05.05.21 அன்று இச்சபம்பவம் குறித்து சிறப்பு அதிரடிப்படையினரால் கைதுசெய்யப்பட்டட நபரை ஒட்டுசுட்டான் பொலீஸ் நிலையத்தில் ஒப்படைத்துள்ளார்கள் பொலீசார் சட்ட நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.