ஒட்டுசுட்டான் பிரதேசத்தில் பி.சி.ஆர் மாதிரி பரிசோதனை!

0 179

முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் நகர்பகுதி மற்றும் சின்னச்சாளம்பன் பகுதிகளில் 18.04.21 இன்று பல பேரிடம் பி.சி.ஆர்.பரிசோதனைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.


ஒட்டுசுட்டான் பிரதேசத்தில் அண்மையில் வயோதிபர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார் இவரின் இறுதி நிகழ்விற்காக தெற்கில் இருந்து பலர் வருகை தந்துள்ளார்கள் குறித்த வயோதிபர் உயிரிழப்பதற்கு முன்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை அவரின் இறுதி கிரியைகள் நடைபெற்ற பின்னரே வெளியாகியுள்ளதாகவும் அவருக்கு கொவிட் 19 இருப்பதாகவும் அதனால் மரணவீட்டிற்கு சென்றவர்கள் கிராமத்தவர்களுக்கு பி.சி.ஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.