வரவு செலவு திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து பா.உறுப்பினர்களின் முன்மொழிவுகள் கோரல்

0 14

2021 வரவு செலவுத் திட்டத்தில் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்துக்கு குறித்து ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் தொடர்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் முன்மொழிவுகள் கோரப்பட்டுள்ளன.

இந்த தகவலை யாழ்ப்பாணம் மாவட்டச் செயலாளர் கணபதிப்பிள்ளை மகேசன் தெரிவித்தார்.

இதுதொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது, 2021 ஆம் ஆண்டு வரவு செலவுத் திட்டத்தில் ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் 10 மில்லியன் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கான முன்மொழிவுகளை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் கோரப்பட்டுள்ளது.

அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் ஊடாக மார்ச் மாதம் தொடக்கம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு சுற்றறிக்கையும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதற்கு அமைய அவர்கள் தமது முன்மொழிகளை சமர்ப்பிக்க முடியும் என்றார்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.