முல்லைத்தீவில் 200 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கிவைப்பு!

0 290

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பயணத்தடை மற்றும் தனிமைப்படுத்தல் கிராமங்களில் வாழும் மக்களின் நாளாந்த உணவுத்தேவையினை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளும் நோக்கில் வறுமைகோட்டின்கீழ் உள்ள 200 குடும்பங்களுக்கு கிராமிய அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் நிதிப்பங்களிப்பில் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன(24.05.21)


புதுக்குடியிருப்பு,கரைதுறைப்பற்று பிரதேசங்களில் மாவட்ட அரசாங்க அதிபரின் ஊடாக தெரிவு செய்யப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன.

Leave A Reply

Your email address will not be published.